Zagrozenie wybuchem pylu weglowego

Urządzenia oddane do pozycji w dziedzinie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy produkt, dany do wdrażania w powierzchniach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm powiązanych z tą dyrektywą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli chodzi o poszczególne produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą ale być inne z zasadą, zaś nie mogą zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgodzie z podstawowym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na startu XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło zatem do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i odróżniający się metan. Jako, że popyt jest matką wynalazków, toż po wielu przypadkach zastosowano nowe modele olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny jest samym spośród wielu potwierdzeń, że stosowanie się do szerokich norm, powiązanych z produktami w dziedzinie zagrożenia początkiem jest właściwym obowiązkiem każdego właściciela oraz pracownika. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak służy jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian noszącym na planie eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Podawanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest istotną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to zawsze głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego ukończenia pracy, nieprzyjmowanie się do norm etc. Rzucanie się do dyspozycje ATEX i norm spośród nią powiązanych jest kluczowym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług połączonych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie używaj się do korzystania produktów z prawymi normami, ale przemyśl następstwa swoich opinii!