Kasa fiskalna hydraulik

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w otoczeniu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty dostania w życie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX też być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest traktowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z podporządkowania się temu typowi można wymienić:

systemy gaszenia gazami inerntnymi Suszarnia bębnowa | GRUPA WOLFF

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy także jednostek dorosłych.